Barion Pixel

Általános szerződési feltételek

Jelen dokumentum tartalmazza a Jegyvasarlas.hu Zrt.,mint szolgáltató (a továbbiakban: "Szolgáltató") által üzemeltetett www.jegyvasarlas.hu oldalon keresztül értékesített jegyek vásárlóira (a továbbiakban: „Vásárló”) vonatkozó általános szerződési feltételeket (a továbbiakban: „ÁSZF”).

Az ÁSZF tartalmazza www.jegyvasarlas.hu oldalon (a továbbiakban: „Honlap”) keresztül vásárolható jegyek (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) Vásárló általi megvásárlásának feltételeit.

A jeggyel meglátogatott rendezvény, vagy helyszín házirendjét a jegy kibocsátója szabályozza.

Jelen ÁSZF a Szolgáltató jegyértékesítési tevékenységét szabályozza.

A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják.

A szerződés nyelve magyar.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető, és nem megtekinthető.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

Vásárló A Honlap használata során tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. A Szolgáltató

Név: Jegyvasarlas.hu Zrt.

Székhely: 7636 Pécs, Szaturnusz utca 133.

Cégjegyzékszám: 02-10-060499

Adószám: 32121768-2-02

Számlavezető pénzintézet pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

Számlaszám: 11713177-21459344-00000000

E‐mail: [email protected]

Tárhelyszolgáltató adatai:

Cégnév: Google Ireland Limited

Írországban bejegyzett társaság, amely Írország jogszabályai szerint működik

Székhely: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

Nyilvántartási szám: 368047

Adószám: IE6388047V

Kapcsolat: www.cloud.google.com

2. Fogalmak

Vásárló: Az a 18. életévét betöltött természetes személy, aki a Honlapon keresztül jegyet vásárol.

Fogyasztó: A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Partner: A Honlapon keresztül értékesített jegy mögötti rendezvény szervezője, vagy az a személy, akivel a Szolgáltató jegyértékesítési szerződésben áll.

3. Jegyvásárlás menete

3.1. A Szolgáltatások leírása

Szolgáltató viszonteladóként jogosult a Honlapon keresztül jegyeket értékesíteni. A jegyértékesítés során a Vásárló a Szolgáltatótól vásárol jegyet, amivel a jegyben foglalt szolgáltatás igénybevételére lesz jogosult.

3.2. Jegyvásárlás

A jegyvásárláshoz a Vásárlónak ki kell választania a menüben megjelenő egyes kategóriákon belül az általa megvásárolni kívánt jegy kategóriáját.

A kategóriába kattintva jelennek meg a megvásárolható jegyek.

A jegy képére, vagy a „Jegyvásárlás” gombra kattintva tekinthetőek meg a jeggyel kapcsolatos részletek.

Ezt követően van lehetőség időpont, vagy jegy kategória alapján kiválasztani a tényleges jegyet, a kiválasztási lehetőség attól függ, hogy milyen típusú eseményre (időpontra, vagy helyszínre, napszakra) vonatkozóan valósul meg a jegyvásárlás.

A Vásárló számára megfelelő opció kiválasztását követően megjelenek a megvásárolható jegyek és azok ára.

Vásárló a jegy darabszámának beállítása után, amit a jegy mellett megjelenő „+” és „-„ jelekkel lehet beállítani, az oldal alján megjelenő „Kosárba rakom” gombra kattintva tudja a jegyet a kosárba helyezni.

A „Kosárba rakom” gombra kattintást követően megjelenik a „Kosár” oldal. A „Kosár” oldalra irányítja a Vásárlót a menürendszerben található Kosár ikon is.

A Kosár oldalon lehetőség van a jegy törlésére a „törlés” gombra kattintva, a darabszám módosítására a „+” és „-„ jelekkel. A Vásárlási folyamat a „Tovább a fizetéshez” gombra kattintva folytatható.

A megjelenő űrlapon ki kell tölteni a számlázási adatokat, illetve lehetőség van a regisztrált vásárlóknak a belépésre. Belépést követően a jegyek a felhasználói fiókban is megjelennek.

A „Fizetés” gomb megnyomását követően megjelenik a banki fizetési szolgáltató oldala, ahol ki kell fizetni a jegyek ellenértékét.

Sikeres fizetést követően a Szolgáltató oldalon legenerálásra kerül a számla, amelyet meg lehet tekinteni a „Számla megtekintése” gombra kattintva és le lehet menteni.

A jegyvásárlással a Vásárló elfogadja, hogy az eseményre, vagy helyszínre irányadó házirend és a Szervező által meghatározott egyéb szabályok is érvényesek, a rendezők jogosultak a beléptetést a házirend a vonatkozó jogszabályok és a vonatkozó, helyben elérhető előírások alapján megtagadni, vagy a Vásárlót a mérkőzésről kizárni.

Szolgáltató tájékoztatja a Vásárlókat, hogy az események szervezői fenntartották a jogot az események rendezésével kapcsolatos módosításokra. Módosítás esetén a Vásárlók emailben értesítést kapnak a megváltozott feltételekről.

3.3. Szolgáltatás és jegy visszaigazolása

Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen értesíti a Vásárlót, ahol a Vásárló megrendelésének száma is megtalálható.

A sikeres fizetést követően a megvásárolt jegy kinyomtatható a Honlapon keresztül.

3.4. Hibás adatok javítása

Vásárló a megadott adatokat mindvégig tudja javítani a „Megrendelés” gomb megnyomásáig. Amennyiben hibásan kerültek megadásra az adatok, és ennek ellenére a regisztráció véglegesítése megtörtént, az adatok a Szolgáltató felé elektronikus úton eljuttatott jelzéssel módosíthatók.

A Szolgáltatót a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

Kérjük, hogy email címét minden esetben pontosan adja meg, mivel a jegyek az email címre e-ticket formában kerülnek kiküldésre.

Amennyiben a Vásárló az email címét előírta és ezért a jegyeket nem kapta meg, a fizetés igazolása mellett kérheti a jegyek újraküldését a helyes email címére.

3.5. Szerződés létrejötte

A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásai és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak vonatkoznak.

Tekintve ugyanakkor, hogy a jegyet automatán keresztül vásárolja a Vásárló, nem tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá, a rendelet 2. § m) pontja alapján.

3.6. A rendezvényekkel kapcsolatos felelősség

Szolgáltató a Szolgáltatás keretében arra vállal felelősséget, hogy:

 • a jegy megvásárlásának lehetőségét biztosítja a Honlapon keresztül,
 • a jegyben foglalt szolgáltatás a Partnerrel kötött szerződés szerint valós.

Szolgáltató nem vállal felelősséget:

 • a rendezvény minőségéért, jogszabályoknak megfelelő nyújtásáért (tekintve, hogy ezért közvetlenül Partner felelős),
 • a jegy felhasználása során keletkezett károkért,
 • minden olyan magatartásért, amely Partner magatartására vezethető vissza saját szolgáltatása nyújtásával kapcsolatban.

Vásárló a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

Vásárló köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Vásárló teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

A Honlap olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a fizetési szolgáltató és a számlázási szolgáltató tevékenységéért, így különösen a fizetés sikerességéért, a fizetés sikertelenségéért, vagy kártyás fizetéssel való visszaélésért, különösen nem felel az alkalmazott fizetési megoldás hibáiért, hiányosságaiért, működésképtelenségéért, leállásáért, biztonságáért, téves terhelésekért. Szolgáltató bankkártya adatokat nem tárol.

Vásárló a jeggyel nem élhet vissza (így különösen tilos a jegy hamisítása, sokszorosítása, utánzása, illetve a jegyen alkalmazott biztonsági megoldások visszafejtése vagy mindezek kísérlete), azt nem értékesítheti tovább.

Amennyiben a rendezvény, amelyre a Vásárló a Honlapon keresztül jegyet váltott elmarad, más időpontban kerül megrendezésre, a Szolgáltató csak a Partnere által felkínált kompenzációs lehetőségeket tudja a Vásárló felé biztosítani. Ilyen esetben javasoljuk, hogy a szervezővel, vagy a helyszín tulajdonosával közvetlenül egyeztessen a Vásárló a kompenzációs lehetőségekről.

A Rendezvény a meghirdetettnek megfelelő lebonyolítása a Partner kötelezettsége.

A Rendezvényen és a helyszínen való részvétel kapcsán jogviszony a jegyet felmutató személy és a Partner között jön létre, amely során a jegyet felmutató személy köteles alávetni magát a Partner által meghirdetett részvételi feltételeknek.

Amennyiben a jegyen más nem kerül feltüntetésre, a Jegy a Jegyen feltüntetett Rendezvényre, vagy a helyszínre egyszeri alkalommal történő belépésre jogosítja fel annak felmutatóját, egy főt. Elveszett, megrongálódott, megsemmisült jegy pótlására, ellenkező kikötés hiányában nincs lehetőség.

A Jegyen feltüntetett kezdési időpont tájékoztató jellegű, a tényleges kezdés időpontja ettől eltérhet.

A jegyet hamisítás elleni védelemmel lehet ellátni, amely elemek vizsgálatára a Partner jogosult a rendezvény helyszínén.

Partner megtagadhatja a belépést az olyan esetekben, amikor valószínűsíthetően visszaéltek a jeggyel, vagy a jegy hamis.

Amennyiben adott rendezvényre kedvezményes, vagy speciális jegyet (pl.: nyugdíjas, vagy gyermek jegy) értékesít a Partner a Honlapon keresztül, a jegy vásárlásával kapcsolatos jogosultság meglétét a jegy vásárlója köteles a rendezvény helyszínén igazolni, ezt előzetesen Szolgáltató nem vizsgálja.

A Rendezvényről kép- és hangfelvétel készülhet, amelyen a Rendezvény látogatói rögzítésre kerülhetnek; a Rendezvény látogatója ebből fakadóan nem támaszthat sem a Partner, sem a Szolgáltató felé igényt.

A Szolgáltató minden tőle elvárhatót megtesz annak érdekében, hogy a Rendezvény esetleges meghiúsulása esetén a Vásárlót tájékoztassa és a jegyek visszaváltását elősegítse. Azonban a Rendezvény elmaradása esetén a jegyek visszaváltásának folyamatát, helyszínét, határidejét a Partner dönti el és annak megvalósulásáért a Partner a felelős.

A Szolgáltató a Partnertől érkező, a Jegyek visszaváltására vonatkozó megbízás hiányában a Jegyek visszaváltására, a Jegyek vételárának visszatérítésére nem kötelezhető.

A visszaváltásra a Partner által megadott jogvesztő határidőn belül, az eredeti jegy és a vásárlást igazoló bizonylat felmutatása mellett van lehetőség.

A Rendezvény elmaradásán kívül egyéb esetekben a Jegyek visszaváltására nincs mód.

Az esetlegesen felszámított kényelmi díj a jegyvásárlási rendszer használatának a díja, nem tartozik a jegyárhoz, ezért azt Szolgáltató nem téríti vissza a Vásárló számára.

4. A jegy díjának megfizetés

Vársárló a jegyértékesítés során a jegy ellenértékét és egyes esetekben kényelmi díjat köteles megfizetni. A kényelmi díj a Honlapon keresztüli vásárlás, mint kényelmi megoldás használatáért fizetendő méltányos díj, amelyet minden esetben Szolgáltató feltüntet a jegy értéke mellett.

A Honlapon a teljes díj kerül minden esetben feltüntetésre.

A jegy ellenértékének megfizetéséről Szolgáltató számlát állít ki.

Szolgáltató nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és/vagy az informatikai rendszer hibájából eredően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül különösen:

 • 0 Ft-os ár,
 • kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).

Hibás ár feltüntetése esetén Szolgáltató felajánlja, a szolgáltatás valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a szolgáltatást vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

Vásárló a Vásárlási Tranzakció értékének kiegyenlítésére az alábbi fizetési módokat veheti igénybe:

 • Online bankkártyás és SZÉP Kártyát fizetés Fizetési szolgáltatón keresztül (OTP Bank Nyrt. rendszerében), a Szolgáltatás Honlapján megjelölt kártyatípusok használatával, illetve a szintén ott megjelölt Fizetési szolgáltatón keresztül. A fizetés teljes egészében Szolgáltatótól elkülönülve, a Fizetési szolgáltató szolgáltatásán belül valósul meg, az ottani folyamatokra, gyűjtött vagy keletkezett adatokra (ide értve különösen, de nem kizárólagosan a fizetéshez használt bankkártyák adatait, a fizetést végző személyét, a használt technológiai megoldások által generált adatokat, az alkalmazott biztonsági megoldásokat, a banki autorizálás és elszámolás folyamatának egészét, az ezek során keletkező belső adatokat, azonosítókat) Kereskedő nem lát rá, azzal kapcsolatban adatot (ide nem értve a fizetési tranzakció sikerességét vagy sikertelenségét mint bináris véginformációt) adatot közvetlenül és automatikusan a Fizetési szolgáltatótól nem kap és nem kér.

Vásárló kifejezetten tudomásul veszi, hogy a vásárlása során keletkező pénzügyi bizonylat közte és a Szolgáltató között nem keletkeztet automatikusan a Szolgáltató saját szolgáltatásán túli bármilyen szolgáltatási vagy bármilyen egyéb jogviszonyt. Így a Szolgáltató a számla kiállításával kizárólag a jegy és kupon értékesítésével, kiállításával, kifizetésével és a Vásárló részére történő hozzáféréssel kapcsolatos szolgáltatások megtörténtét és kifizetését ismeri el.

Vásárló az ÁSZF elfogadását tudomásul veszi, hogy a Jegyvasarlas.hu Zrt. (7636 Pécs, Szaturnusz utca 133.) adatkezelő által a www.jegyvasarlas.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: email cím.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:

http://simplepay.hu/vasarlo-aff/

Bankkártyás fizetés Barionnal:

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

A bankkártyás fizetésnél történt tévedés esetén a Barion Payment Zrt. működési leírása tekintendő mérvadónak:

Felhívjuk a figyelmet, hogy a visszatérítés nem egy szokványos tranzakció, így a visszatérítés átfutási ideje 1-30 munkanapig terjedhet, függően a résztvevő bankok feldolgozási idejétől, tehát ez nem tőlünk függ. (Barion)

https://www.barion.com/hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

Felmondási jog

A fogyasztók és vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében a fogyasztónak minősülő Felhasználó a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja felmondási jogát.

Nem illeti meg a Fogyasztót a felmondási jog a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés

 • a) pontja alapján: a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti (tehát amennyiben a Felhasználó a megvásárolt jegyet már beváltotta, felhasználta);
 • l) pontja alapján a lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki (tehát a megvásárolt jegyek tekintetében).

Felhasználó a felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni Szolgáltató 1. pontban feltüntetett elérhetőségeinek egyikére. Ebből a célból Felhasználó felhasználhatja a következő linken [elálllási nyilatkozat linkje] keresztül elérhető felmondási nyilatkozat - mintát is. Felhasználó határidőben gyakorolja felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az e pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Felhasználó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Felhasználó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Felhasználó levelét ajánlott küldeményként köteles postára adni, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Ha Felhasználó él felmondási jogával, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Felhasználó által teljesített ellenszolgáltatás azon részét, amely a Szolgáltató által teljesített szolgáltatás értékét meghaladja.

A visszatérítés során Szolgáltató bankszámlára utalást alkalmazza, amihez szükséges, hogy Felhasználó megadja az ehhez szükséges banki adatait.

Fogyasztót egyéb jótállási, szavatossági jogok nem illetik meg, a kuponban feltüntetett szolgáltatással kapcsolatban kizárólag a Partner tartozik felelősséggel.

A Fogyasztó elállási joga gyakorlása során köteles figyelembe venni, hogy a jelen ÁSZF szerinti elállás csak a kupon megvásárlásával kapcsolatban gyakorolható, ha az elállási jog gyakorlását megelőzően a Partnerrel a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban egyeztetett, a szolgáltatást megrendelte, azt a Partner felé kell lemondania, amennyiben erre lehetőség van.

6. Szavatosság

Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén (hibás a teljesítés különösen, ha a Szolgáltatás valamilyen minőségi, vagy mennyiségi hibában szenved) a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés (amennyiben a szerződés fogyasztóval jön létre, a szerződés fogyasztói szerződés) esetén Vásárló az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termék és szolgáltatás hibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Vásárló érvényesíteni már nem tudja.

Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

A Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vásárló részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vásárlónak felróható okból keletkezett, nem köteles Vásárló által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Ha Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

A jegyekben foglalt szolgáltatásokkal kapcsolatos szavatossági jogokat közvetlenül Partnerrel szemben érvényesítheti Vásárló, tekintve, hogy a szolgáltatás igénybevételére Partner és köztejön létre jogviszony.

7. Jogérvényesítési lehetőségek

7.1. Panaszügyintézés helye, ideje, módja

A Vásárló a Szolgáltatás igénybevétele során esetlegesen felmerülő panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén a Szolgáltatóval a megjelölt elérhetőségek valamelyikén veheti fel a kapcsolatot. A Szolgáltató panaszkezelése minden esetben térítésmentes.

A panaszok minden esetben kivizsgálásra kerülnek. Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz. Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vásárló legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárló.

7.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Szolgáltató és Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, a Vásárló jogosult:

 • Panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
 • Békéltető testület eljárásának kezdeményezésére

A Békéltető testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető TestületCíme: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36. Telefonszáma: (72) 507-154, 06-20-283-3422 Email:[email protected][email protected]

Bács-Kiskun Megyei Békéltető TestületCíme: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500, (76) 501-532 Fax száma: (76) 501-538 E-mail: [email protected]

Békés Megyei Békéltető Testület Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5. Telefonszáma: (66) 324-976 Fax száma: (66) 324-976 E-mail: [email protected]

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető TestületCíme: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Telefonszáma: (46) 501-091, 501-871 E-mail: [email protected]

Budapesti Békéltető Testület Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I.em. 111. Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10. Telefonszáma: (1) 488-2131 E-mail: [email protected]

Csongrád Megyei Békéltető TestületCíme: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék E-mail: [email protected]

Fejér Megyei Békéltető Testület Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6. Telefonszáma: (22) 510-310 E-mail: [email protected]

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető TestületCíme: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszáma: (96) 520-217 E-mail: [email protected]

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető TestületCíme: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15. Telefonszáma: (52) 500-745, (52)500-710 Fax száma: (52) 500-720 E-mail: [email protected], [email protected]

Heves Megyei Békéltető Testület Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15. Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440. Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék Fax száma: (36) 323-615 E-mail: [email protected]

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető TestületCíme: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. em. 303-304. Telefonszáma: 06-20-373-2570 E-mail: [email protected]

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető TestületCíme: 2800 Tatabánya, Fő tér 36. Telefonszáma: (34) 513-010 Fax száma: (34) 316-259 E-mail: [email protected]

Nógrád Megyei Békéltető Testület Címe: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz 14. Telefonszám: (32) 520-860 Fax száma: (32) 520-862 E-mail: [email protected]

Pest Megyei Békéltető Testület Címe: 1055 Budapest Balassi Bálint u. 25. IV/2. Telefonszáma: (1)-792-7881 Fax: (1)-792-7881 E-mail: [email protected]

Somogy Megyei Békéltető TestületCíme: 7400 Kaposvár, Anna utca 6. Telefonszáma: (82) 501-000, (82) 501 026 E-mail: [email protected]

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető TestületCíme: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2. Telefonszáma: (42) 420-180 Fax száma: (42) 420-180 E-mail: [email protected]

Tolna Megyei Békéltető Testület Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. Telefonszáma: (74) 411-661, 06-30-664-2130 Fax száma: (74) 411-456 E-mail: [email protected] , [email protected]

Vas Megyei Békéltető Testület Címe: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23. Levelezési cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2. Telefonszáma: (94) 312-356, (94) 506-645 E-mail: [email protected]

Veszprém Megyei Békéltető TestületCíme: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116. Levelezési cím: 8210 Veszprém Pf.: 220. Telefonszáma: (88) 814-111, (88) 814-121 Fax száma: (88) 412-150 E-mail: [email protected]

Zala Megyei Békéltető Testület Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24. Telefonszáma: (92) 550-513 Fax száma: (92) 550-525 E-mail: [email protected]

 • Bírósági eljárás kezdeményezésére.

8. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Vásárlók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően A Honlap használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően indított ügyekre kell alkalmazni.

Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre A Honlapon, előzetes figyelmeztetés nélkül.

9. Szerzői jogok

A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított Vásárlója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást).

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Vásárlónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.

Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

Jelen Általános Szerződési Feltételek határozatlan időre szól, melynek hatályba lépésének ideje: 2023.06.01.

Miért velünk?
selection
Választék
Fürdők, kastélyok, fesztiválok, múzeumok, sport események
best-prices
Legjobb árak
Ön garantáltan az adott időszak legjobb árain foglal.
convenience
Kényelem
Egyszerű használat, mobilra optimalizált rendszer.
support
Segítségnyújtás
Ügyfélszolgálatunk a hét minden napján elérhető.
A jegyvasarlas.hu a Magyar Turizmus Média (MTM), Magyarország vezető turisztikai média szolgáltatásokat nyújtó cégcsoportjának része.
CSODÁLATOS MAGYARORSZÁG
CSODALATOSBALATON.HU
CSODÁLATOS BUDAPEST